CD i DVD Omoti

Temporary holder for the Flash® object

CD ili DVD omot slikom prikazuje sadržaj koji se nalazi na mediju. Što je on atraktivniji to je i bolja njegova prodaja. Uz naslov se nalazi popis pjesama, filmova ili slika koji se na njemu nalaze. Barcod kako bi se mogla izvršiti jednostavna prodaja te natpis o zaštiti autorskih prava. Ovisno o vrsti kutije tako se razlikuje i papirnati otisnuti dio. Na sam medij također se vrši tisak u jednoj ili više boja.