memorandumi

Temporary holder for the Flash® object

Kao što vizitka predstavlja osobu, tako memorandum predstavlja neku firmu. Obrazac na kome su otisnuti osnovni podaci o firmi koji se ne mijenjaju (logotip, adresa, telefoni, žiro račun...), te na to dodajemo tekst dopisa. Dopisi na memorandumu daju veću "ozbiljnost" o govore da se radi o renomiranoj tvrtci koja vodi računa o sebi i klijentima .