pozivnice

Temporary holder for the Flash® object

Ako želimo da neki događaj ne prođe nezapaženo, portebno je o njemu obavijestiti. Za široki krug to se radi putem letaka ili plakata, dok za uski krug osoba šaljemo pozivnice. One mogu biti različitih formata i oblika. Ovisno o namjeni i želji naručioca