digitalni tisak

Pružamo usluge digitalnog tiska u modernoj tehnologiji, u ponudi imamo Xerox strojeve za digitalni tisak od kojih je jedan od najnovijih na tržištu (Xerox 560), te trenutno jedan od malobrojnih u Hrvatskoj.

Digitalni tisak idealan je za manje serije brošura, izradu vizitki, letaka, cjenika i svega ostalog za čime potrebe nisu u tisućama komada identičnog otiska.

Digitalni tisak zapravo je printanje na vrhunskim strojevima koji ostvaruju kvalitetu gotovo kao i offset tisak, naravno po nekoliko puta nižoj cijeni. S obzirom da digitalni tisak zahtjeva manje pripreme, a i sam stroj radi velikom brzinom, vrijeme isporuke materijala svedena je na minimum.

U digitalno tisku, slika se šalje izravno na pisač pomoću digitalnih datoteka (PDF). Tako se izbjegava potreba za izradom ploča, koje se koriste u offset tisku, pa se radi o velikoj uštedi novca i vremena.

Digitalni tisak vam pruža:

  1. isplativost malih naklada
  2. povoljnu cijenu
  3. vrhunski otisak
  4. brzinu (40 otisaka u min.)
  5. skraćenje tehnološkog procesa
  6. tisak na svim vrstama papira
  7. prilagodba Vašim potrebama