grafički dizajn

Riječ grafika potječe od lat. riječi grafein/grafis (pisati, urezivati), dok riječ dizajn nalazi svoje značenje u mnogim riječnicima. Tako latinska riječ desiguare označava crtež odnosno skicu, engleski prevedeno desing bi značio nacrt, oblik ili izgled, dok prema hrvatskoj riječi dizajn jednostavno znači oblikovanje.

Grafika je tehnološki postupak umnažanja slika, crteža, teksta putem matrice koja može biti izrađena ručno, strojno ili jednim od fotokemijskih postupaka u zrcalnoj slici. Definicija po Hrvatskoj likovnoj enciklopediji

Grafički dizajn je vrsta primjenjene umjetnosti koja uključuje kombinirane tipografije kao što su ilustracije, fotografije i tisak, s namjerom da se vizualnom komunikacijom prenese poruka u svrhu informiranja ili educiranja. To je kreativan proces koji najčešće uključuje klijenta i dizajnera – poduzet kako bi se prenjela određena poruka ciljanoj publici.

Kreiramo identitete (logotipove i branding), vizitke, kuverte, letke, brošure, mape, razglednice, plakate, banere i web stranice.